Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy 2018. április 21-én, szombaton iskolánkban tanítás nem lesz, mert ezen a napon tartjuk a pedagógusok lelki napját.

Vezetőség

XX. Területi Szorobánverseny Szécsény 2018. 04. 10.

A versenyen iskolánk tanulói és a dorogházi iskola szorobánosai mérték össze számolási és eszközhasználati tudásukat. A feladatsorokat 55 tanuló oldotta meg, akik közül 24-en - 80% feletti teljesítménnyel - továbbjutottak az országos döntőbe.

Az országos forduló 2018. május 12-én, Budapesten kerül megrendezésre, melyre nagy szorgalommal és izgalommal készülnek legügyesebb szorobánosaink.

dsc_3338.jpg dsc_3339.jpg

Képgaléria

Kiemelnénk versenyzőink közül Horváth Emese 8. osztályos tanulót, aki ma utoljára vett részt területi versenyen.

Nyolc éven keresztül kitartó, szorgalmas munkájával kimagasló eredményeket ért el a szorobán versenyeken.

dsc_3331.jpg

Szívből gratulálunk az eredményekhez, jó felkészülést kívánunk az országos megmérettetésre!

Köszönjük a verseny színvonalasabb megrendezéséhez nyújtott segítségüket:

xx.-szorobanverseny.jpg

Kiállításmegnyitó a Kubinyi Ferenc Múzeumban

Március 21-én a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban mutatták be Claus Caninenberg német szobrász, grafikus és festőművész „Mensch – Nature – Technik” című kiállítását.

       A bemutató zenei és irodalmi műsorral is kiegészült. Iskolánk általános iskolai és gimnazista növendékei versekkel, illetve prózarészletekkel járultak hozzá ehhez az igen sokszínű művészeti rendezvényhez. A diákok kísérője Adamik Zsolt volt.

kiallitasmegnyito-01-2018.03..jpg kiallitasmegnyito-02-2018.03..jpg

     A fellépők:

  • Harik Ferenc, 6. A,
  • Balázs Dorka, 6. B,
  • Petrovics Anna, 11. A és
  • Filkor Tamás, 12. A osztályos diákok.

Somoskői Beáta

Tájékoztató a jövő évi tankönyvrendelésről

Kedves Szülők!

Az idei tanévhez hasonlóan az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket a 2018/19-es tanévben is.

Kiosztottuk a következő tanévre vonatkozó tankönyvigénylő lapokat.

Kérjük, gondolják át és jelöljék be, mely tankönyvekre lesz szükségük gyermekeiknek! A kitöltött és aláírt tankönyvigénylő lapokat április 16-ig juttassák vissza az osztályfőnököknek.

Köszönettel:

Kosik Szilvia
tankönyvfelelős

Kedves Szülők!

Jelentkezési lap első évfolyamra

- A beiskolázás időpontjai

Passiójáték iskolánkban

A nagyböjti időszak utolsó hete a Nagyhét. Ehhez kapcsolódik a Passió, Jézus szenvedés történetének felidézése.  Templomainkban Virágvasárnap és a nagypénteki liturgiában hangzik el- legtöbb helyen énekelve.

dsc_1870.jpg

Képgaléria

Fontos erre ráirányítani a figyelmet, és elfogadni az egyház tanítását, hogy a Húsvét titkát és örömét igazán akkor élhetjük át, ha követjük Jézust a kereszthez vezető úton. A Passiójáték alkalmas arra, hogy szemlélve az eseményeket, a történet részesének érezhetjük magunkat. Elfogathatjuk vagy elutasíthatjuk a benne szereplő személyeket, ill. tetteiket, felülvizsgálhatjuk saját döntéseinket, Jézushoz fűződő kapcsolatunkat.

dsc_1901.jpg dsc_1930.jpg

Képgaléria

Az utóbbi években egyre többször jelenítik meg ezeket az eseményeket a templomon kívül- szabadtéren vagy egyéb közösségi helyeken.

dsc_1937.jpg dsc_1948.jpg

Képgaléria

Iskolánkban az idén ötödik alkalommal hívtuk erre a közös lelki élményre a tanulókat, a pedagógusokat, és a dolgozókat. Intézményünk közel negyven tanulója részvételével elevenítettük föl Jézus értünk vállalt szenvedését.

dsc_1981.jpg dsc_1994.jpg

Képgaléria

Külön öröm volt, hogy felső tagozatos és gimnazista diákok együtt segítettek abban, hogy a bibliai szövegek, ezek megjelenítése, az énekek és a szimbólumok által kerüljünk közelebb a minket végtelenül szerető Istenhez.

dsc_2013.jpg dsc_2043.jpg

Képgaléria

Bízunk benne, hogy a Passiójáték ráirányította a figyelmet arra, hogy ma is ugyanúgy meg kell hoznunk életünk döntéseit Jézus mellett vagy ellen, és ugyanúgy csak a keresztet szemlélve nyernek értelmet életünk eseményei, hiszen „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké…”(Zsid 13,8).

dsc_2070.jpg

Sántáné Udvardy Erika

Víz világnapja az alsó tagozaton

Iskolánkban az elmúlt évek hagyományait követve idén is megemlékeztünk a Víz világnapjáról. Az alsós gyerekek már hét elejétől e témához kapcsolódó feladatokat oldottak meg a tanórákon.

dsc_1380.jpg

Képgaléria

Az osztályok előzetes feladatként vízi élőlényeket készítettek. Ezeknek az ötletes gyerek munkáknak a felhasználásával tudtuk a faliújságra varázsolni a mi érdekes vízi világunkat.

dsc_1536.jpg dsc_1553.jpg

Képgaléria

Zárásként március 22-én délután az aulában gyűltek össze az alsós osztályok. Itt egy prezentációt  tekintettek meg a víz fontosságáról.

dsc_1309.jpg dsc_1455.jpg

Képgaléria

Ezt közös éneklés és tánc követte, majd a kétszáz nebulóval együtt megidéztük a trópusi esőt. A végén jelképes vízcseppet alkottunk a kékbe öltözött gyerekekkel.

dsc_1516.jpg

Reméljük a héten megoldott játékos feladatokkal, a megtekintett filmekkel sikerült tudatosítani a tanulóinkban a víz védelmének fontosságát.

Horváth Éva
tanító néni

Petőfi búcsúja

A március 15-i műsort immár hagyományosan a hatodik évfolyamos tanulók adják elő.

m15_1..jpg m15_2.1.jpg

Képgaléria

Ebben a tanévben egy nagyszabású műsort láthattak iskolánk tanárai és diákjai.

m15_2..jpg

Képgaléria

Közel hatvan gyermek szorgoskodott azért, hogy egy igazán látványos előadás keretében elevenedjen meg a március idusán kirobbant forradalom és az azt követő időszak eseményegyüttese.

m15_5.1.jpg m15_4..jpg

Képgaléria

A tanulók nem csupán a történelmi vonatkozásokat említették meg – zenékkel és versekkel tarkított – visszaemlékezésükben, hanem elképzelhettük azt is, hogyan búcsúzott el Petőfi kedvesétől.

m15_6..jpg

A műsor külön színfoltját képezte Bacskai Balázs és tanítványainak magyar népzenét és népdalokat tartalmazó fellépése.

m15_3..jpg

Képgaléria

Az ünnepségre a diákokat Adamik Zsolt és Urbányi Tamás osztályfőnökök késztették fel.

m15_8..jpg

Külön köszönet Kanyóné Lőricz Hajnalkának, aki a díszletek elkészítésében segédkezett, Lazsán Dávidnak technikai háttérmunkájáért, illetve Pusztainé Lehoczki Anitának a saját készítésű horgolt kokárdákért.

Somoskői Beáta

Keresztutak az iskolában, avagy egy lelki nap margójára

Egy hagyományos keresztút sem eseménytelen, de az idei lelki napunkon interaktívan valósult meg Jézus kínszenvedésének megélése, a Via Dolorosa.

Iskolánkban ezen a napon minden korosztály a saját szintjének megfelelően szemlélhette és valósíthatta meg a keresztút eseményeit.

Az 1. és a 2. évfolyamosok az iskolában kézműves foglalkozással és dramatizálással jelenítették meg az egyes állomásokat. A harmadik évfolyam Benczúrfalván,  a negyedik évfolyam pedig Varsányban járta végig az ottani stációkat.

Az 5-6. osztályos növendékeink a témához kapcsolódó állomásokon vehettek részt, ahol játékos interaktív feladatokba helyezkedhettek bele a Passió eseményeibe. Az állomásokon a feladatokat a középiskola 9. évfolyamos tanulói vezették, irányították.

A 7-8. évfolyam tanulói gyalogos zarándoklaton vettek részt, melynek végén a magyargéci szabadtéri keresztúton imádkoztak.

A gimnazista diákokat meghívott előadók segítették a korosztályoknak megfelelő lelki megújulásukban, megerősödésükben.

A nap sokszínűsége, a változatos helyszínek és előadók mind-mind hozzájárultak az iskolaközösség nagyböjti készületéhez.

Köszönjük a ferences testvérek és a környékbeli plébánosok segítségét, valamint a települések egyházközségeinek és polgárőreinek támogatását.

Egy jó gyakorlat jól követhető, mert élményszerű, akárcsak Jézus élete.

Ideiglenes felvételi rangsor
a 2018-2019. tanévben induló gimnáziumi osztályunkba

Az alábbi linken megtalálják a 2018-2019. tanévre jelentkezett tanulók ideiglenes rangsorát. A listában a tanulók oktatási azonosítójukkal szerepelnek

Az itt közölt listák alapján a Győri Felvételi Központ rangsorol.

A tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. A jelentkezések módosításának lehetősége 2018. március 21–22. között, a módosító tanulói adatlap kitöltésével van lehetőség. A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:

  • az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása,
  • az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában -  az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!

A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani.

A módosító tanulói adatlapokat 2018. március 23-áig kell postára adni Oktatási Hivatal címére.

A felvételi végleges eredményéről 2018. április 27-ig értesítjük az általános iskolákat, valamint és a felvételiző tanulókat és szüleiket!

LINK

Sítáborban

Idén a tavalyihoz képest kicsit későbbi időpontban, február 26-án hétfőn reggel utazott el a 25 fős csapat azzal a céllal, hogy az egyik legjobb téli sportnak, a síelésnek szentelje a hetet. Várakozáson felüli minőségű pálya és ragyogó napsütés várta iskolánk tanulóit és oktatóit, ami a -10 fokos hideget is melegebbé tette. A csoport sítudását tekintve ketté oszlott, ugyanis az egyik fele már gyakorlott „táborozó”, míg a másik abszolút kezdőként vágott neki az 5 napnak. Hétfőn közösen melegített a csapat a kezdők számára fenntartott kék pályán, majd a gyors szintvizsga után kettéoszlott a mezőny haladókra és kezdőkre. A haladók megcélozták a piros és fekete pályát, ezalatt a kezdők átestek a tűzkeresztségen, és megtették első métereket a friss porhavon. Lépésről lépésre haladtunk a sízés tudományának elsajátításában, aminek hatására megkezdődött a rohamos fejlődés, és ebéd előtt szinte mindenki túl volt az első hóeke íveken. Mindezt a Slovenská Restauráciában pihenték ki egy tál forró leves és egy pohár tea társaságában, közben hallgatták a haladók élményeit a délelőttről. Délután már mindenki a tányéros felvonó aljában találta magát a kezdő csoportból és célba vették a hegyet, hogy kilométereket gyűjtve megtapasztalják a sportág szépségét és élvezzék a siklást.

Már az első nap után meglepődve láttuk milyen jól halad a csoport. Az esti vacsora igazán jól esett a fárasztó első nap után. A szállásunkon a beosztásnak megfelelően tértek pihenőre diákjaink.

sitabor-201802.jpg

A keddi napon a márt tanult elemek mellé új mozgásformákat is tanult a csapat és egy rövid kék pályás gyakorlás után a piros pálya meghódítása következett, amelyet sikerrel vett a csapat minden tagja. Az ebéd után már mindenki a nehezebb pályán csúszott. A napközbeni fáradtságot a szabadon választható esti fürdőzés, wellness vezette le, de akinek pihenésre volt szüksége, az a szobájában tölthette el az időt.

A többi napokon a megfelelő bemelegítés után már szabadon választhattak tudásuknak megfelelő pályákat a csapat tagjai, természetesen megfelelő felügyelet mellett. Összességében egy tartalmas, hasznos és nagyon jól sikerült sítáboron vagyunk túl, ami igazán elérte célját azzal, hogy a teljesen kezdők is elsajátították a síelés alapjait, eljutottak egy olyan szintre, hogy nem okoz gondot a kicsit nehezebb pályák teljesítése sem.

Szeretnénk megköszönni a segítséget Erdélyi Tamásnak, Jusztin Nikolettának, Vágvölgyi Péternek, hogy könnyebbé tették munkánkat!

Pesák Tamás, Urbányi Tamás testnevelők

A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja

„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek.”(Milan Kundera)

Iskolánk idén is méltó emléket állított a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére.

dsc_0848.jpg

Képgaléria

A megemlékezésen a 11.a osztály diákjai versekkel, naplórészletekkel elevenítették fel az érintett kor politikai helyzetét. A műsort közös gyertyagyújtás zárta az iskola előtti kopjafánál.

Lelkesen. Együtt.

„A szél ott fúj, ahol akar…” – olvashatjuk János evangéliumában, és úgy látszik nálunk akart fújni. Mert február 17-én 170 fiatalt – és előbb született fiatalt - fújt össze a Szentlélek Szécsénybe egy közös élményre és találkozásra. Az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség rég óta szerette volna már, hogy a Pátert Bárkányi János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium legyen házigazdája évenként megrendezett találkozói egyikének, és most megvalósulhatott a Szécsényi Ferences Plébániával karöltve. A gondos előkészületek, szervezés meghozta gyümölcsét. A reggeli szentmisén Bezák Tamás ifjúsági lelkész kért minket, hogy hagyjuk magunkat a Lélekre, bízzunk Benne, és utána minden megy a maga – azaz a Lélek útján. És ment.

img_5201.jpg

Az iskolában a házigazdák meleg teával várták a megjelenteket. A Szentháromságos Isten „világteremtése” után a Szentlélekről, gyümölcseiről és ajándékairól hallhattunk előadást, és beszélgethettünk erről kiscsoportban. A háttérben közben a csodálatos paprikáskrumpli-szaporítás történt, amelyért áldás és hála a készítőknek!

img_5878.jpg img_5820.jpg

Képgaléria

Délután a Lélektől vezérelve ki-ki a neki megfelelő eseményen vehetett részt: együtt táncolhatott liturgikus táncot a szegénygondozó nővérekkel, érdekes interaktív vetélkedőn vehettek részt, ahol elsősorban a kreativitásra és a fantáziára volt szükség, de volt gyónási és közbenjáró imádkozásra is lehetőség. A koraesti befejezés közös imával zárult, amely instrumentális taizé dalok hátterében Szentlélek-imák voltak, és megérinthette a benne résztvevőket. Köszönet érte Edinának, Eszternek, Juditnak, Marcsinak, Vivinek, Balázsnak és Somának, és persze a Léleknek, akire hagyatkozhattunk. A találkozó után az itt maradt fiatalokkal a termek visszarendezése is könnyedebb volt.

img_5808.jpg

Nem tudom egy mondatban összefoglalni a találkozót, az érzéseimet. Az ipolymente szolgáló kisebb tesvéreként, az iskola büszke tanáraként is nyugalmat, elégedettséget, örömet érzek. Ez egy jó kezdet, amit folytatni kell. Lélekben lenni lelkesen jó lenni. Együtt.

Bátyi Sándor

„Nagy mulatság van itt ma,
ezerféle maskara
perdül-fordul, integet,
búcsúztatja a telet.”

Idén is megtartotta iskolánk a már hagyományos farsangi mulatságát, melyen minden bárkányis diák és pedagógus örömmel vett részt.

dsc03706-.jpg

A felvonulást az egyéni jelmezesek nyitották meg, akik között voltak szuperhősök, királylányok, mesefigurák, különböző kedves kis állatok és egy igazán nem mindennapi bohóctársulat, kiknek maszkja mögött iskolánk vezetősége bújt meg.

dsc03635.jpg dsc03672.jpg dsc03663.jpg  dsc04075.jpg

Képgaléria

Az egyéni jelmezeseket az alsó tagozatos osztályok követték. Az ő jelmezeik a tanító nénik és a szülők kreativitását dicsérték. A gyerekek színes produkciókba ágyazva mutatták be jelmezeiket a közönségnek.

dsc03790.jpg

A kicsik számára most is nagy élményt jelentett a tanító nénikkel való közös beöltözés, mókázás. Rendkívül színes és ötletes jelmezeket láthattunk ebben az évben is.

dsc03830.jpg

Képgaléria

A felső tagozatos és gimnazista osztályok az idén egy általuk kihúzott mesét elevenítettek meg, melyet sikerült minden osztályközösségnek a saját stílusára átformálni.

dsc03897.jpg

A pedagógusok és osztályfőnökök itt is kivették részüket az előkészületekből és a produkciókból.

dsc03850.jpg

Képgaléria

A felvonulást az alsó tagozatosok számára egy táncos, mozgásos délután követte, még a felsősöket egy mesés vetélkedővel várták a szervezők.

dsc04101.jpg dsc_09878.jpg

Képgaléria

A nap folyamán rengeteg értékes ajándék talált gazdára a vetélkedőn, a jelmezek díjazásán és a tombolahúzás során.

dsc_09937.jpg dsc_09941.jpg

A kicsik 18 órai távozását követően a nagyobbak vették birtokba az iskola auláját, ahol 21 óráig mindenki kitáncolhatta magát a suli discoban.

dsc_10085.jpg dsc_10187.jpg

Képgaléria

Az iskolának igazán vidám, karneváli hangulatot Kanyóné Lőrincz Hajnalka tanárnő dekorációja kölcsönzött.

dsc_10211.jpg

Ez úton köszönjük a Szülői Szervezet áldozatos munkáját, hiszen ez a farsangi mulatság nélkülük nem valósulhatott volna meg.

„Az én városom: Szécsény”

Az ötödik évfolyamosok hon- és népismeretre készített munkáit tekinthetik meg az érdeklődők az iskola épületének első emeletén.

A diákoknak otthoni projektmunka keretében kellett lakóhelyüket bemutatni. A feladat megvalósítását igen sokszínűen oldották meg a tanulók: PPT-bemutatókat, többrészből álló kvízfeladatokat tartalmazó gyűjteményt, ismeretterjesztő plakátokat, albumokat készítettek, illetve rengeteg képet gyűjtöttek Szécsényről és a várost környező tájról. A közeli falvakból bejáró ötödikesek is aprólékos munkákban mutatták be településüket.

az-en-varosom-1.jpg

Képgaléria

A kiállítás érdekes látnivalóként szolgál az órák közti szünetüket töltő diákoknak, és mindenkinek, aki kíváncsi városunk leghíresebb épületeire és történelmére.

Somoskői Beáta

Rendhagyó természettudományi órák iskolánkban

Január utolsó hetében az esztergomi Geoda Interaktív Ásvány- és Őslénykiállítás munkatársai jártak iskolánkban. Szenkovics Edina vezetésével minden osztályunk rendhagyó, interaktív előadáson vett részt. Az órák témái a természettudományos tantárgyak tananyagaihoz igazodtak tanulóink életkorának figyelembe vételével. Gyermekeink sok érdekességet tudtak meg a Föld és az ásványok kialakulásáról, ipari és háztartási felhasználásáról, valamint az ősmaradványok fejlődéséről.

dsc_9524.jpg dsc_9552.jpg

Képgaléria

Az elhangzottakat érdekesebbé tette, hogy az elhozott ásványokat, kőzeteket diákjaink megérinthették, kezükbe foghatták. A megtekintett ásványokról tanulóink és minden kedves érdeklődő bővebb információkat és újabb érdekességeket tudhat meg a kiállítók honlapjáról ( www.geoda.hu )

dsc_9409.jpg dsc_9564.jpg

Képgaléria

Az előadássorozatot korosztályonként más témákkal a következő tanévben is folytatjuk.

Táborozás a Velencei-tó partján

2018. január 18 és 21-e között a Bárkányi és a Rákóczi Iskola kilencedik évfolyamának tanulói lehetőséget kaptak, hogy részt vegyenek a Magyar Cserkészszövetség Határtalanul Programban benyújtott pályázatában. Örömmel mondtunk igent a közös négynapos kirándulásra, melyet a Velencei-tó partjára, Agárdra szerveztek. A változatos programok mellett megismerkedtünk a cserkészekkel és szokásaikkal, valamint a határon túlról érkező felvidéki diáktársainkkal. A csütörtök délutáni indulás és viszonylag hosszú út után 17 órakor érkeztünk meg a szállásunkra egy háromcsillagos hotelbe, ahol a cserkészek már vártak minket. A szobák elfoglalása után az este folyamán cserkészek közösségfejlesztő játékait kipróbálva ismerkedtünk a felvidékiekkel.

szallas-2.jpg hotel-1.jpg

Képgaléria

Másnap korai kelés és zászlófelvonás után meglátogattuk a Hazafiság Iskoláját Pákozdon, ahol megismertettek minket az 1848-as szabadságharc és 1956-os forradalom hőseivel, eseményeivel.

pakozd-1.jpg

Képgaléria

Megnézhettük a világ legnagyobb huszárszobrát, Miskahuszárt, kipróbálhattunk egy repülőgép szimulátort, sőt még menetelni is megtanítottak minket. A nap második felében a szálláson további vidám csapatépítő játékokat tanulhattunk, melyek során sokat nevettünk. Szombati napunk is nagyon gazdag és tartalmas volt.

miksahuszar-1.jpg csapatepites-3.jpg

Képgaléria

Délelőtt kisvasutaztunk, Alcsút és Felcsút között, majd az Alcsúti Arborétumban egy nagyot sétáltunk. Délután választhattunk, hogy egy filmnézésen veszünk részt vagy a Velencei-tó partján élvezzük a januári napsütést.

alcsuti-arboretum-1.jpg kisvasut-2.jpg

Képgaléria

Az este folyamán néptáncoltunk, énekeltünk és sokat beszélgettünk a három nap során megismert fiatalokkal. Vasárnap reggel az utolsó zászlólevonás után elbúcsúztunk és elhagytuk a cserkésztábort.

neptanc-1.jpg

Képgaléria

Nagyon jól éreztük magunkat és nagyon sokat tanultunk, köszönjük a cserkészmozgalomnak az itt szerzett élményeket.  

miksahuszar-2.jpg seta-a-toparton.jpg

Képgaléria

Bárány Gréta Eszter
9. évfolyamos tanuló

Diákjaink szereplése a Magyar Kultúra Napján

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a szécsényi művelődési központban XXVII. alkalommal megrendezett nemzetközi versmondó- és népdaléneklő versenyen 29 tanuló képviselte iskolánkat. Elért eredményeik megtekinthetők az eredmények menüpont alatt. Gratulálunk a résztvevőknek, köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját, a szülők támogatását.

mkn_2.jpg

Szép beszéd, szép szó

A Társadalomtudományi munkaközösség a 2018-as évet egy versennyel kezdte.

Ezúttal a gimnáziumi tanulók mérkőztek meg, hogy közülük az első és a második helyezett képviselje iskolánkat a „Szép Magyar Beszéd” Salgótarjánban megrendezett megyei fordulóján. A nevezőknek egy Németh László-szöveg részletét kellett felolvasniuk a háromtagú zsűri (Kissné Csépe Éva, Horváthné Varga Orsolya, Adamik Zsolt) előtt. A feladatot, bár nem volt könnyű – hiszen egy összetett és bonyolult szöveget kellett értően átadni –, minden résztvevő ügyesen teljesítette, így a döntéshozóknak nem kis fejtörést okozott a rangsor felállítása.

szmb10.jpg

Képgaléria

A versenyzőknek ezúton is gratulálunk szereplésükhöz. A továbbjutóknak pedig sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

Somoskői Beáta

Nyertes Kreatív pályázat

Erzsébet pályázatot nyújtottunk be csoportos képzőművészeti alkotások kategóriában a nyári Erzsébet-Napközis táborban részt vett 116 gyermek közös alkotásával.

nyertes-palyazat-kep-1k.jpg

Örömmel értesültünk róla, hogy a „Bárkányis tábori zászló” címmel elnevezett pályamunkával a III. helyezést értük el.

Nyereményünk 2018. évre szóló táborozási lehetőség a tavaszi vagy az őszi turnusok egyikében, amellyel a Balatonra juthatunk el iskolánk tanulóival.

Kirándulás

KEDVES GYEREKEK, SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK ÉS ISMERŐSÖK!

A római iskolai kirándulás után, 2018 nyarán egy négy napos csehországi utazást szervezek, melyre mindenkit szeretettel invitálok!

A kirándulás időpontja: 2018. július 2-5.

A kirándulás ára: 50.000Ft, melyet 3 részletben lehet fizetni.

 Amennyiben az alábbi ismertető megtetszett, illetve bármilyen egyéb kérdés felmerülne, a 06 20  466 2346-os telefonszámon vagy a szfnezs@gmail.com e-mail címen vagyok elérhető.

Az első megbeszélés az iskolában 2018. január 16-án 18 órakor lesz.

Sok szeretettel várok minden kedves régi és új utasomat!

Pozsony – Prága – Telc - Karlovy Vary - Kutna Hora

1. nap

Indulás Szécsényből

Pozsony, az egykori koronázó város, a reformországgyűlések helyszíne igényesen felújított városközpontjával nem csak a Prágába tartó turisták egyik kedvenc városa. A vár, a Szent Márton dóm, a Mihály kapu, a régi városháza, az óváros megmosolyogtató, vidámságot sugárzó szobrai, a pozsonyi kifli utánozhatatlan íze mind-mind emlékezetessé teszik az itt töltött órákat.

Délután, Prága felé tartva, megállunk Telc óvárosában. A Morvaország déli részén található bájos kisváros a Világörökség része. A főteret ölelő házsor mintha egy mesekönyvből lépne elő. A várkastély angolparkja mindenkit sétára csalogat, termeiben pedig korabeli bútorokat állítottak ki és várostörténeti kiállítás várja az érdeklődőket.

Prágai szálláshelyünkre az esti órákban érkezünk, ahol a kivilágított város fényeit csodálhatjuk meg.

2. nap     

Reggeli után felfedezzük Prágát. A cseh főváros legismertebb nevezetességeit járjuk be, sétánkat természetesen a várkerületben kezdjük, a „Kis kör” ajánlását követve. A Hradzsin északi kapuján átsétálva láthatjuk a mindenkori köztársasági elnök rezidenciáját, megtekintjük a Szent Vitus katedrálist, sétálunk a régi palota termeiben, majd a Szent György bazilikába térünk be. Természetesen az Aranyművesek utcája sem marad ki a programunkból, mielőtt a Daliborka toronyhoz érkeznénk. Majd a Kisoldal házai között sétálva a Károly hídhoz érünk. Átsétálunk a hangulatos Óvárosba, a Tyn téren a megszépülő régi városháza, az Orloj és a Tyn templom látványa fogad bennünket. Egy órás szabadprogram és ebédelési lehetőség biztosítása után a Vencel téren folytatjuk a Prágával való ismerkedést. A bársonyos forradalom helyszíne, az egykori lóvásártér manapság elegáns üzletek, szállodák, éttermek, bárok inkább sugárútja, mint tere. Innen visszasétálunk a Tyn térre, ahol Husz János szobra mellett a tér egyik meghatározó épülete a Tyn templom, amely belülről is impozáns látvány. A templom megtekintése után a zsidó negyed, Löw rabbi öröksége vár felfedezésre.

Este svédasztalos vacsorával egybekötött fakultatív moldvai hajókiránduláson vehetünk részt, vagy számtalan tipikus prágai kisvendéglő közül választhatunk.

3. nap

A reggeli elfogyasztása után Karlovy Varyba indulunk.

A IV. Károly által alapított várost Európa első fürdővárosai között tartjuk számon.  Számos híresség megfordult itt, köztük neves írók, költők, zeneszerzők. Karlovy Vary nemzetközi filmfesztiváljáról is ismert, valamint arról, hogy itt gyártják a Becherovkát. Az elegáns város festői szépsége, csodás környezete és díszes, felújított barokk és art nouveau épületei miatt is vonzó.

A város nevezetességei gyalogosan kényelmesen bejárhatóak. Közösen ellátogatunk a Beherovkát előállító üzembe, fakultatív programként pedig lehetőség lesz a Diana kilátóból megcsodálni a város panorámáját. Késő délután indulunk vissza prágai szálláshelyünkre.

4. nap

Reggeli után a középkorban ezüstbányáiról híres Kutna Horába látogatunk, amely Prága után Csehország második legfontosabb városa volt. Hajdani gazdagságának emlékét a mai napig őrzi a városmag, amely 1995 óta a Világörökség része. Látogatásunk során megtekintjük a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának szentelt székesegyházat, amely Európa egyik leglátványosabb gótikus temploma. Valamint a néhai pénzverdének, majd a városházának otthont adó Olasz udvar és a Csontkápolna felkeresése is a program része.

Délután Ferenc Ferdinánd vadászkastélyába, Konopiště-be utazunk. Ez a várkastély volt az osztrák-magyar trónörökös nyári rezidenciája. Cseh feleségével és gyermekeivel ide menekült a bécsi udvar intrikái elől. A gótikus kastélyban gazdagon berendezett termek, a főherceg híres fegyver- és trófea- gyűjteménye várja az ide látogatókat. A várhoz 225 hektáros park és csodálatos rózsakert is tartozik.

Hazaérkezés az éjszakai órákban.

Boldog karácsony kívánok!

Szabó Ferencné Zsuzsa

angoltanár